Thông báo
Ngày 23/6/2016, Nhà Trường tổ chức công bố và trao Quyết định cho 2 Phó Trưởng phòng Tổ chức nhân sự: Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tổ chức nhân sự nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Trần Thị Lý đến thời điểm hết tuổi làm công tác quản lý theo quy định của Nhà nước; Quyết định Điều chuyển Tiến sĩ Nguyễn Thị Tình, Phó trưởng khoa Kinh tế - Luật đến công tác tại phòng Tổ chức nhân sự và bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Tổ chức nhân sự nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 14/6/2016, Nhà trường đã tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại PGS.TS. Nguyễn Văn Minh chức vụ Trưởng phòng Tổ chức nhân sự nhiệm kỳ 2016-2021 đến thời điểm hết tuổi làm công tác quản lý theo quy định của Nhà nước.
Tin hoạt động
Ngày 22 tháng 9 năm 2015, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức trọng thể Lễ công bố Quyết định số 3518/QĐ-BGDĐT ngày 09/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2011-2016 và Quyết định số 3520/QĐ-BGDĐT ngày 09/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2011-2016.