Bổ nhiệm lại Trưởng phòng Tổ chức nhân sự nhiệm kỳ 2016 - 2021   6/27/2016 11:07:00 AM
Ngày 14/6/2016, Nhà trường đã tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại PGS.TS. Nguyễn Văn Minh chức vụ Trưởng phòng Tổ chức nhân sự nhiệm kỳ 2016-2021 đến thời điểm hết tuổi làm công tác quản lý theo quy định của Nhà nước.

Ngày 14/6/2016, Nhà trường đã tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại PGS.TS. Nguyễn Văn Minh chức vụ Trưởng phòng Tổ chức nhân sự nhiệm kỳ 2016-2021 đến thời điểm hết tuổi làm công tác quản lý theo quy định của Nhà nước.

Tham dự buổi công bố và trao quyết định có PGS.TS. Đỗ Minh Thành, Bí thư Đảng ủy - Phó hiệu trưởng Nhà trường; GS.TS. Đinh Văn Sơn, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Bùi Xuân Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Loan, Phó hiệu trưởng Nhà trường; Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, viên chức phòng Tổ chức nhân sự  và đại diện các đơn vị có liên quan

 

TIN KHÁC
2Ngày 22 tháng 9 năm 2015, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức trọng thể Lễ công bố Quyết định số 3518/QĐ-BGDĐT ngày 09/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2011-2016 và Quyết định số 3520/QĐ-BGDĐT ngày 09/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2011-2016.